ברכות לעם הסיני על תחילתה של שנה חדשה החל היום – שנת הקוף

רבים שואלים איך יודעים מתי יום זה מגיע?
ובכן כמו השנה היהודית, גם הלוח הסיני מבוסס על מחזור הירח. הלוח העברי עובר תיקון מפעם לפעם של חודשים הנוספים ללוח השנה (שנה מעוברת) כדי להתאימו למחזור השמש. גם לסינים יש דרכים להתאים את השנה הירחית עם השנה השמשית. אחד ממנגנונים אלו הוא קביעת היום הראשון של השנה החדשה במולד הירח השני החל אחרי היום הקצר בשנה בחצי כדור הארץ הצפוני הוא ה21 בחודש דצמבר. כך יוצא שהתאריך המוקדם ביותר בו יתכן מועד השנה החדשה הוא ה22 בינואר. זה יקרה אם מולד הירח הראשון אחרי היום הקצר הוא ב22 בדצמבר, וכך השני, שהוא ראש השנה יתקיים חודש אחריו ב22 בינואר. לאומת זאת, בשנים בהן מולד ירח מתקיים ביום הקצר, ה21 בדצמבר, מולד הירח הראשון אחרי היום הקצר קורה רק ב21 בינואר והשני, הוא ראש השנה יוצא ב21 בפברואר. שני תאריכים אלו הם הגבולות האפשריים של השנה החדשה. ונחזור אל הלוח העברי, איך כל זה מתקשר? הרי אמרנו שאנחנו סופרים שני מולדי ירח מהיום הקצר בשנה ולכן הגענו אל ראש חודש שבט או אל ראש חודש אדר — תמיד! לכן מעתה תדעו שראש השנה הסיני חל תמיד בתחילת שבט או בתחילת אדר.

ולמה שנת הקוף?
הסינים מאמינים במחזורים של 12 שנים, הם מכנים אותם ענפים, לכל אחד מהשנים במחזור מאפיינים רבים, והם יוצרים צפייה לצורה בה תתנהל השנה. אחד מאותם מאפיינים היא חיה, ולה כל מיני תכונות הלקוחות מהמיתולוגיה הסינית. בסבב החיות הגענו אל הקוף. הפעם הבאה שיסתיים מחזור של 12 שנים יקרה בשנת 2020.
נשמח לשתף את הסקרנים בהסברים מלאים ומפורטים על כל אלו וגם איך כל זה קשור בתהליכי בריאות בגוף האדם. התקשרו אלינו ב050-9588837
או השאירו הודעה ונחזור אליכם

chinese new year