story-image-2אנחנו מאמינים ברפואה אינטגרטיבית, דרך בה משולבות שיטות טיפוליות מעולמות שונים כדי להבטיח את המענה הטיפולי הטוב ביותר שניתן להציע לכל מטופל לכל בעיה שהמטופל או המטופלת סובלים ממנה. אנחנו גם מכירים בסגולותיה ויכולותיה של הרפואה הקונבנציונאלית הנהוגה כאן הנקראת בפי רבים “רפואה מערבית”.

אף שכל המטפלים שלנו מיומנים ובעלי הכשרה בתחומים של אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה מערבית המאפשרת לנו לזהות מצבים רפואיים, כדי להבטיח שלא נעלים עין מתופעות העלולות להיות בעלות השלכות על המטופלים, חלק מאנשי הצוות שלנו הם רופאים בעלי רשיון רפואי במדינת ישראל. אלו נמנים על צוות הפיקוח הרפואי של הקליניקה,

צוות הפיקוח בוחן כל מטופל בעת התחלת הטיפול בקליניקה וכן מבצע מעקב מעת לעת על מהלך הטיפול. הצוות עומד לרשות המטפלים להתיעצות, מענה על שאלות או הפניות לטיפולים אחרים במידת הצורך.

לא נהסס להמליץ על בדיקות, חוות דעת נוספות או טיפול אחר אם נאמין שטובת המטופל דורשת זאת  

 

צוות הפיקוח הרפואי שלנו כולל את ד”ר אשר מוזר וד”ר הדס שפלר.